OSW Strzelec JS 2007 Tymbark

Jednostka założona została w 1911 roku. Jej działanie przerwał wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1993 roku Związek Strzelecki w Tymbarku został reaktywowany. Współtwórcą odnowionej Jednostki i jej pierwszym dowódcą był mł. insp. ZS Mieczysław Wawrzyniak. Był on również jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Tymbarku, inicjatorem Dni Tymbarku, współzałożycielem czasopisma społeczno – kulturalnego Głos Tymbarku. Mieczysław Wawrzyniak był również aktywnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego w Tymbarku. W 1994 roku w działalność tymbarskiej jednostki Strzelca włączył się Piotr Dębski, związany zawodowo z PTTK Oddział Limanowa. To z jego inicjatywy powstała drużyna dziecięca Strzelca, zwana Orlętami.


Dowódcą Jednostki jest st. insp. ZS Robert Nowak, zastępcą ds. wyszkolenia mł. insp. ZS Tadeusz Rybka, szefem szkolenia wojskowego chor. ZS Stanisław Opach, szefem sztabu sierż. ZS Józef Banach.

Tymbarski Strzelec jest współorganizatorem Rajdów Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej, szeregu imprez o charakterze sportowo-obronnym, w tym: zawody sportowo-obronne (obrony cywilnej), biegi na orientację, zawody strzeleckie, obozy letnie i zimowe, akcje charytatywne. Strzelcy uczestniczyli w obozach centralnych organizowanych przez Komendę Główną ZS Strzelec OSW, ogólnopolskich rajdach Policji i Straży Granicznej, zajmując wysokie lokaty. Strzelec był organizatorem akcji Dąb Pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu, jest organizatorem konkursów dla dzieci i młodzieży o Żołnierzach Wyklętych i Wołyniu.

Tymbarski Strzelec współpracuje z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku, Uczniowskim Klubem Sportowym Tymbark, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymbarku, Ligą Obrony Kraju w Limanowej, Obroną Cywilną i Kołem PTTK Tymbarskie Harnasie.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia strzelca

Dnia 22 listopada w internacie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wzięli udział członkowie organizacji proobronnej “Strzelec”. Ćwiczenia te przygotował […]

Pogranicznicy u Tymbarskich strzelców

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu –Wydziału Zabezpieczenia Działań, przeprowadzili w Tymbarku  kolejne szkolenie młodzieży z organizacji proobronnej Strzelec. W zajęciach z  zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, rodzajów […]

Rajd i spotkanie z Zofią Posmysz

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku, odbyło się spotkanie z Panią Zofią Posmysz, pisarką, dziennikarką, więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. Razem z Panią Posmysz przybyli – Pani Masza […]

Strzelcy na szlakach papieskich

W dniach od 1 do 3 czerwca grupa młodzieży Tymbarskiego Strzelca i klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół uczestniczyła w „ XIX Gwiaździstym Zlocie Turystycznym Szlakami św. Jana Pawła II”. […]

Zimowy obóz strzelca

W styczniu na terenie Zespołu Szkół został zorganizowany obóz z zakresu Obrony Cywilnej / Przysposobienia Wojskowego / dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS ” […]

Strzelcy na szlaku historycznym

Młodzież z JS “Strzelec 2007” klas mundurowych Zespołu Szkół w Tymbarku w ramach ćwiczeń w terenie przemierzyła szlak “Ścieżki Historycznej I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej” wyznaczonej w Słopnicach i […]

Zielona taktyka

W dniu 3 grudnia młodzież z JS „Strzelec 2007″ Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku odbyła szkolenie obejmujące zakres z taktyki „zielonej”. Ćwiczenia odbyły się w terenie na zboczach Zęzowa. […]

Szkolenie tymbarskiego strzelca

W ostatnim dniu marca młodzież z organizacji paramilitarnej Strzelec OSW w Tymbarku uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Tym razem w obiekcie Internatu Zespołu […]

Zimowy obóz strzelca

Na koniec ferii młodzież z JS “Strzelec 2007″ w Tymbarku odbyła Obóz Przysposobienia Wojskowego i Obrony Cywilnej. W ciągu trzech dni dla członków „Strzelca” przygotowano wiele zajęć i szkoleń, które […]

Spotkanie z Generałem

Na zaproszenie sądeckiej jednostki „Strzelca 2006″,delegacja „Strzelca 2007″ rekrutująca tymbarską młodzież i uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN, uczestniczyła w spotkaniu z pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych […]