Manewry strzelców

Kilkudziesięciu strzelców z klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uczestniczyło w zajęciach terenowych w masywie góry Zęzów / Beskid Wyspowy /. W zajęciach młodzież , poznawała zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed- medycznej, łączności, obrony cywilnej, terenoznawstwa. Były też konkurencje sprawnościowo – obronne.

W drugiej części dziewczęta i chłopcy uczestniczyli w zajęciach z zielonej taktyki oraz działań interwencyjnych. Młodzież z Tymbarku aktywnie włączyła się do Europejskiego Tygodnia Sportu.

Zajęcia prowadzili: drużynowa ZS Aneta Pawlikowska, sekcyjny ZS Kacper Gromala, starsi strzelcy ZS Paweł Mateja – Furmanik i Natalia Skupień oraz instruktor obrony cywilnej. Gmina Tymbark ma doskonałe warunki terenowe do prowadzenia tego typu ćwiczeń. Bliskość gór pozwala na prowadzenie ciekawych dla młodzieży zajęć terenowych w których bardzo chętnie uczestniczy. Szkolenia i praktyczne ćwiczenia mają na celu przygotowanie młodzieży do reagowania na sytuacje kryzysowe w tym również zagrożenia militarne.

Skip to content