Współpraca

Instytucje

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku współpracuje przy realizacji zadań poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych z:

 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Adres internetowy: www.pwsz-ns.edu.pl

  20 maja 2005 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy stronami, polegające na objęciu patronatem naukowym klas informatycznych naszego Zespołu Szkół
 • 16 Batalionem desantowo-powietrznym z Krakowa – który jest jednostką patronacką dla klas o profilu językowo-wojskowym. Adres internetowy: www.16bpd.pl
 • Powiatową Komendą Policji w Limanowej – współpraca dotyczy prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa publicznego w klasach Liceum Ogólnokształcącego. Adres internetowy: www.limanowa.policja.gov.pl
 • Podpisanie deklaracji o objęciu patronatem klsay LO o profilu bezpieczeństwo publiczne przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej
 • Państwową Strażą Pożarną, jest patronuje klasie o profilu pożarniczym. Adres internetowy: http://www.kppsplimanowa.pl/  – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejw Limanowej

Święto szkoły było znakomitą okazją do podpisania umowy współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Zespołem Szkół. Od września w naszej szkole rozpoczęli naukę uczniowie klasy o profilu pożarniczym, nad którymi patronat objęli strażacy z Limanowskiej PSP.

 • Małopolską Organizacją Turystyczną w Krakowie – przy wdrażaniu autorskiego programu z agroturystyki i turystyki wiejskiej w klasach Liceum Profilowanego. Adres internetowy: www.mot.krakow.pl
 • Klubem Sportowym „Tymbark” – który sprawuje patronat nad sekcją piłki nożnej w klasie sportowej.
 • Jednostką „STRZELEC” w Tymbarku – która jako organizacja społeczno-wychowawcza wspłórganizuje różne zawody, rajdy i imprezy dla młodzieży
 • Związkiem Polskich Spadochroniarzy Oddział II w Krakowie – współpraca dotyczy organizacji szkolenia spadochronowego dla zainteresowanych uczniów klas LO o profilu językowo-wojskowym

Nawiązywanie przyjaźni…

W dniach 26-30 października przebywała na terenie Limanowej i w naszej szkole grupa uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Kłodzku.

Celem pobytu młodzieży wraz  z nauczycielami było nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami, wymiana doświadczeń, poznanie dziedzictwa kulturowego regionów, omówienie sposobów, form kształcenia w szkołach, a także wspólne przedyskutowanie realiów codziennego  życia  szkolnego i zawiązanie znajomości koleżeńskich.

Delegacjom szkół towarzyszyli członkowie samorządów lokalnych. Powiat Kłodzki reprezentowali; Starosta Krzysztof Baldy wraz z dwójką radnych, z Powiatu Sławieńskiego  przyjechał w-ce starosta Sebastian Dereń.

W programie pobytu w poniedziałek była turystyka po Beskidzie Wyspowym /Jabłoniec ,Golców, Ostra, Limanowa/ połączona z małą lekcją historii o tematyce walk Legionów Józefa Piłsudskiego i przebiegu „Bitwy pod Limanową” w grudniu 1914 roku.

Wtorek to najpierw spotkanie w Zespole Szkół w Tymbarku z uczniami klas policyjnych i wojskowych wraz z prezentacjami multimedialnymi, potem po obiedzie na górze Paproć zajęcia terenowe z OSW „Strzelec” 2007 i na koniec wspólna dyskoteka w internacie.

Środa zarezerwowana była przed południem na wspólną sesję wszystkich w Starostwie Powiatu w Limanowej, potem było wejście na Górę Miejską i panorama Beskidów.

Po południu w internacie młodzież wspólnie z dorosłymi i władzami poszczególnych powiatów śpiewała „szanty”, piosenki góralskie, turystyczne i świetnie się bawiła.

Już teraz wszyscy niecierpliwie oczekują na następne wspólne spotkanie zaplanowane tym razem na terenie Kłodzka w Zespole Szkół nr1.

Skip to content