OSW Strzelec JS 2007 Tymbark

Jednostka założona została w 1911 roku. Jej działanie przerwał wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1993 roku Związek Strzelecki w Tymbarku został reaktywowany. Współtwórcą odnowionej Jednostki i jej pierwszym dowódcą był mł. insp. ZS Mieczysław Wawrzyniak. Był on również jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Tymbarku, inicjatorem Dni Tymbarku, współzałożycielem czasopisma społeczno – kulturalnego Głos Tymbarku. Mieczysław Wawrzyniak był również aktywnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego w Tymbarku. W 1994 roku w działalność tymbarskiej jednostki Strzelca włączył się Piotr Dębski, związany zawodowo z PTTK Oddział Limanowa. To z jego inicjatywy powstała drużyna dziecięca Strzelca, zwana Orlętami.


Dowódcą Jednostki jest st. insp. ZS Robert Nowak, zastępcą ds. wyszkolenia mł. insp. ZS Tadeusz Rybka, szefem szkolenia wojskowego chor. ZS Stanisław Opach, szefem sztabu sierż. ZS Józef Banach.

Tymbarski Strzelec jest współorganizatorem Rajdów Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej, szeregu imprez o charakterze sportowo-obronnym, w tym: zawody sportowo-obronne (obrony cywilnej), biegi na orientację, zawody strzeleckie, obozy letnie i zimowe, akcje charytatywne. Strzelcy uczestniczyli w obozach centralnych organizowanych przez Komendę Główną ZS Strzelec OSW, ogólnopolskich rajdach Policji i Straży Granicznej, zajmując wysokie lokaty. Strzelec był organizatorem akcji Dąb Pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu, jest organizatorem konkursów dla dzieci i młodzieży o Żołnierzach Wyklętych i Wołyniu.

Tymbarski Strzelec współpracuje z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku, Uczniowskim Klubem Sportowym Tymbark, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymbarku, Ligą Obrony Kraju w Limanowej, Obroną Cywilną i Kołem PTTK Tymbarskie Harnasie.

Aktualności, ostatnie wydarzenia

Manewry tymbarskich Strzelców

Tegoroczny obóz szkoleniowy  tymbarskiego „Strzelca” w tym uczniów klas wojskowych i OPW w dniach 01- 03 marca 2024 roku rozpoczął się od nocnego wyjścia na górę Łopień w Beskidzie Wyspowym, […]

Szkolenie z pierwszej pomocy

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku w ramach cyklicznych zajęć szkoleniowych  młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku będąca […]

Obóz tymbarskiego Strzelca

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW  w Tymbarku będąca uczniami klas wojskowych i oddziału przygotowania wojskowego tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN […]

Strzelcy pod Krzyżem Papieskim

Już od kilkunastu lat w rocznicę śmierci Wielkiego rodaka Ojca Świętego  Jana Pawła II, grupa młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku […]

Wieczorne manewry na górze Paproć

Młodzież klas wojskowych z Zespołu Szkół  im. KEN w Tymbarku, należąca do  Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku  uczestniczyła w  szkoleniu  z zakresu […]

Strzelcy w Wirtualnym Bieg Niepodległości

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku z okazji przypadającej 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości była organizatorem wirtualnego Biegu Niepodległości. W biegu uczestniczyło 17 strzelców […]

PROobronni SENIOROM

Z powodu występującej obecnie sytuacji epidemiologicznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapoczątkowała akcję „Wspieraj Seniora”, zapraszając również do udziału organizacje proobronne. Na apel odpowiedziała również Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. […]

Rajd pamięci bohaterskiego żołnierza

Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku byli organizatorami trzeciego rajdu górskiego pamięci kpt. Tadeusza Paolone na trasie Tymbark […]

Skip to content