Numer konta

Wpłaty za wyżywienie oraz czesne za internat w kwocie 25 zł należy dokonywać na konto

Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

nr konta: 47 8804 0000 0000 0018 5963 0003

W tytule wpłaty należy wpisać Imię i Nazwisko Ucznia, którego wpłata dotyczy. 

Opłaty – Internat :

• 25 złotych opłata za pobyt miesięczny
• 9 złotych – dzienna stawka wyżywienia razy ilość dni nauki w miesiącu
• 3,60 złotych – cena obiadu dla uczniów nie mieszkających w internacie



Skip to content