Numer konta

Opłaty – Internat ZS Tymbark:

  • 50 złotych opłata za pobyt miesięczny
  • 14 złotych- dzienna stawka wyżywienia razy ilość dni nauki w miesiącu
  •   6 złotych- cena obiadu dla uczniów nie mieszkających w internacie

Opłaty należy regulować do 15-ego każdego miesiąca w kasie szkoły lub przelewem na konto.

  • wpłaty za wyżywienie + czesne za internat należy dokonywać na konto Zespołu Szkół:  nr konta: 47 8804 0000 0000 0018 5963 0003

Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W tytule wpłaty należy wpisać Imię i Nazwisko Ucznia, którego wpłata dotyczy. Skip to content