Kierunki kształcenia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne
przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski.

Program klasy policyjnej uzupełniony jest o zajęcia z pożarnictwa.

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do służby w Policji.

Klasa wojskowa z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.

TECHNIKUM
Technik agrobiznesu.
Kwalifikacje:
RL. 03. Prowadzenie produkcji rolniczej

RL. 07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.

Praktyka:

4 tygodnie w klasie II (gospodarstwo rolne), 4 tygodnie w klasie IV (usługi, handel, dział biurowy przedsiębiorstwa).

Nauka jazdy kat. C – w klasie III.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Klasa wielozawodowa w zawodach:

  • piekarz
  • sprzedawca
  • kierowca – mechanik
  • cukiernik
  • kucharz
  • wędliniarz
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Przebieg nauki:

W klasie I i II:

  • 3 dni w tygodniu zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących w szkole
  • 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy.

 W każdym roku szkolnym:
uczniowie będą delegowani na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych,
który uzupełni cykl kształcenia zawodowego.

W szkole: Uczniowie będą zdobywać wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.
Na okresowych kursach zawodowych: będą zdobywać wiedzę z zakresu wybranego zawodu.

Skip to content