Kierunki kształcenia

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2019–2020

Liceum ogólnokształcące:

Klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne
przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski

Klasa wojskowa z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Klasa pożarnicza z dodatkowym przedmiotem pożarnictwo z ratownictwem medycznym
przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019–2020

Liceum ogólnokształcące:
Klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne
przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski

Klasa wojskowa z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Klasa ogólna
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub niemiecki (do wyboru ), biologia

Technikum:
Technik technologii żywności
Kwalifikacje:
T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Szkoła branżowa I stopnia:
klasa wielozawodowa w zawodach: stolarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, betoniarz- zbrojarz, krawiec, tapicer, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej, kierowca mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, inne.