Dokumenty

1. Standardy ochrony małoletnich.

2. Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w  Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowanie na pobyt czasowy w internacie.

4. Podanie o internat.

Skip to content