Ratownictwo na trasie marszu

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS “Strzelec” OSW w Tymbarku na kolejnych zajęciach terenowych w Beskidzie Wyspowym zrealizowała zagadnienia szkoleniowe z zakresu terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowę różnych typów ognisk.

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przygotował i przeprowadził strzelec Mateusz Sulir, uczeń klasy wojskowej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Trzy drużyny dowodzone przez drużynowych ZS Kacpra Kordeczkę, Przemysława Natonka i sekcyjną ZS Anetę Pawlikowską doskonale poradziły sobie z postawionymi zadaniami do realizacji na trasie ścieżki edukacyjnej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Tymbarku. Kolejne zajęcia szkoleniowe zaplanowano pod koniec marca br. z zakresu kryminalistyki, które przeprowadzą funkcjonariusze Policji w Limanowej, dzięki pomocy Komendanta Powiatowego Policji insp. Dariusza Urbanika.