Zmarł Józef Filipiak – wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Józefa Filipiaka. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Józef Filipiak urodził się 6 lutego 1954 w Słopnicach. W latach 1969 do 1973 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Limanowej. Od roku 1975 studiował na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie. W 1980 roku po ukończeniu studiów wyższych podjął pracę w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych. Był wieloletnim nauczycielem technologii przemysłu spożywczego oraz informatyki.

Śp. Józef Filipiak aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej. Pełnił funkcję Radnego Gminy Słopnice. W latach 1990-2018 był Przewodniczącym Rady Gminy Słopnice.

Żegnamy naszego kolegę, przyjaciela, z którym spędziliśmy wiele radosnych chwil w szkole, na obozach i wyjazdach szkoleniowych.

Pozostanie w naszej pamięci wychowawcą wielu pokoleń, człowiekiem życzliwym, zawsze uśmiechniętym, pełnym empatii i otwartości na potrzeby innych.

Skip to content