I miejsce w konkursie „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”

Konkurs „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”

dla uczczenia 80 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

został zorganizowany dla uczniów i nauczycieli klas mundurowych przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”w Krakowie.

Współorganizatorem konkursu była 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek”.

Patronami honorowymi konkursu byli: Okręg Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK i Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych UJ.

Celem konkursu było:

  • wzmocnienie postaw patriotycznych w lokalnych społecznościach
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów
  • dokumentowanie czynów i losów polskich żołnierzy i partyzantów
  • rozwijanie umiejętności inwentaryzowania obiektów (np. tablic pamiątkowych, pomników, mogił, krzyży upamiętniających działania zbrojne Wojska Polskiego i organizacji partyzanckich).

W naszej szkole do konkursu przystąpił zespół z klasy 3 d LO w składzie: Angelika Mikołajczyk, Natalia Ociepka, Adam Mamala i Kacper Wyżycki.

Uczniowie przygotowali pracę poświęconą Kościołowi Partyzanckiemu w Szczawie i odbywającym się tam Odpustom Partyzanckim. Z miejscem tym związana jest działalność I Pułku Strzelców Podhalańskich AK w latach 1944-1945.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w Muzeum Armii Krajowej w dniu 16 maja 2022 r.

Po przeanalizowaniu nadesłanych prac Komisja Konkursowa oceniła prace i zdecydowała, że:

I miejsce

Otrzymała praca pt. Kościół Partyzancki w Szczawie. Odpusty Partyzanckie przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Skip to content