Wieczne odpoczywanie…

W dniu 29 stycznia 2022 roku zmarła ŚP Pani Profesor Anna Murzyn – długoletni nauczyciel biologii, chemii, przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. KEN w Tymbarku.

Urodziła się 1 stycznia 1947 r. w Siołkowej w pow. nowosądeckim. Po ukończeniu LO w Grybowie i złożeniu egzaminu dojrzałości w 1964 r. rozpoczęła naukę w Technikum Laborantów Spożywczych w Krakowie a po jego ukończeniu kontynuowała studia magisterskie na Wydziale Geograficzno – Biologicznym. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Pracę w Technikum Przemysłu Spożywczego w Tymbarku rozpoczęła 1.09.1972 r. jako nauczyciel biologii i chemii. Była także nauczycielem przedmiotów zawodowych w ZSZ i TPS.

Jako wieloletni nauczyciel szkoły podejmowała różnorodne działania na rzecz stworzenia i rozwoju bazy dydaktycznej do przedmiotu biologia. Aktywnie pracowała w Szkolnej Komisji Wychowawców, której przewodniczyła przez wiele lat.

Swoich uczniów starała się zainteresować nauczanymi przedmiotami, pięknem przyrody i naturalnego środowiska. Rozumiała młodzież i jej problemy i z wielką życzliwością starała się jej pomagać na drodze dojrzałości.

Była serdeczną i życzliwą Koleżanką, która chętnie służyła pomocą innym. Mimo odejścia w 2004 roku na zasłużoną emeryturę, żywo interesowała się życiem szkoły, z którą związała całą swoją zawodową karierę.

Nie ma Pani Profesor wśród Nas…

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci i naszych Sercach!

Wyrazy szczerego współczucia składamy ukochanym Córkom
i całej Rodzinie.

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się dnia 1 lutego 2022 roku o godz. 14:00
w Kościele Parafialnym w Tymbarku.

Skip to content