Wyjazd szkoleniowy klasy wojskowej do 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie

W dniach 2- 3 grudnia 2021 roku klasa I B io profilu wojskowym przebywała na wizycie zapoznawczej w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie. Ważnym elementem programu wizyty było zapoznanie z salą tradycji 16 batalionu. Żołnierze – instruktorzy prowadzili również musztrę na placu apelowym jednostki. Po obiedzie była dalsza część zajęć szkoleniowych – tym razem elementy wspinaczki oraz pokaz broni, będącej na wyposażeniu wojska. Po kolacji w ramach rekreacji uczniowie udali się do kina. Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście od wojskowej zaprawy porannej. Następnie po śniadaniu dalej były kontynuowane zajęcia ujęte w programie: z taktyki, szkolenia inżynieryjnego, chemicznego i łączności. Po obiedzie zakończono wizytę i nastąpił powrót do Tymbarku.

Skip to content