OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2021/2022

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Informacje szczegółowe na stronie:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20212022

Skip to content