Obóz szkoleniowy klasy wojskowej w Sromowcach Wyżnych

W dniach 12 – 16 październik 2021 w miejscowości Sromowce Wyżne został przeprowadzony obóz szkoleniowy dla klasy trzeciej o profilu wojskowym.

Kadrę instruktorską obozu stanowili żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Żołnierze, którzy prowadzili zajęcia wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi, a zabezpieczony sprzęt wojskowy pozwolił na przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie.

Uczniowie podzieleni na cztery grupy szkoleniowe szkolili się rotacyjnie na punktach szkoleniowych z łączności (przewodowej i radiowej), taktyki w terenie górskim, prac minersko – saperskich oraz wspinaczki linowej. W kolejnym dniu instruktorzy kontynuowali zajęcia poszerzając zakres ćwiczeń z poszczególnych tematów. Uczestnicy zwiedzili również zamek w Niedzicy oraz samą miejscowość Niedzica Zamek. 

Pragniemy podziękować za pomoc dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie oraz delegowanym żołnierzom, którzy wzorowo wykonali swoje dodatkowe zadania.

Skip to content