W maju rządzą biblioteki – Święto Bibliotekarzy i Bibliotek (8maja), Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek –Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji. W tym roku hasło brzmi – „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Tradycyjnie już w naszej szkole, na korytarzach pojawiły się plakaty promujące  bibliotekę  i czytelnictwo. Dla uczniów, którzy już za tydzień powrócą do szkoły,  w  bibliotece  zorganizowane zostaną Rozgryweczki w Krzyżóweczki,  Szkolny Turniej Sudoku i oczywiście Wiosenne Śpiewogranie bo wiosna przyszła już na dobre 🙂

Skip to content