Zapraszamy na Wirtualny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 6 marca 2021 roku

I. ORGANIZATORZY:

1. Gmina Tymbark.

2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka.

3. Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

4. Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS “Strzelec” OSW w Tymbarku.

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego.

3. Propagowanie wiedzy o historii najnowszej.

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania biegiem lub marszem w dniu 6 marca  2021 roku dystansu 1963 m  (bieg lub marsz) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do nauczycieli lub dowódców drużyn  zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik w dniu 6 marca (sobota) zobowiązany jest do pokonania dystansu jednorazowo  1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek)  biegiem lub marszem.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców i nauczycieli zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka.

3. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 7 marca 2021.

4. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń   fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej  aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.

2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami na których odbywa się ruch samochodowy.

3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/ prawny opiekun.

4. Obowiązują zasady sanitarno – epidemiologiczne.

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content