Wirtualny Bieg Charytatywny – POMOC DLA MARCINA SPORKA

Nasza szkoła we współpracy ze Strzelcem organizuje Wirtualny Bieg Charytatywny pod hasłem: „Pomoc dla Marcina Sporka”. Marcin Sporek to 11-letni chłopczyk mieszkający w Tymbarku. W zbiórkę pieniędzy na leczenie tego chłopca zaangażowane jest całe lokalne środowisko. My też nie pozostajemy obojętni i organizujemy akcję pomocy.

I. ORGANIZATORZY:

1/ Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku,

2/Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone „Strzelec” OSW w Tymbarku.

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

3. Pomoc choremu dziecku.

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 3-21 lutego 2021 roku dystansu minimum 2 kilometry (biegiem, nordicwalking, chód, rower) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do nauczycieli lub dowódców drużyn  zdjęcia lub printscreen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem udziału w biegu jest uiszczenie opłaty w kwocie minimalnej wynoszącej 10 zł ( na konto fundacji można wpłacać kwotę dowolną, jednak nie mniejszą niż 10 zł) na konto   Marcina w Stowarzyszeniu Limanowska Akcja Charytatywna

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem Marcin Sporek

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców i nauczycieli zdjęcia lub printscreen biegu z aplikacji lub zegarka

3.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 21.02.2021 roku (dla uczestników z poza szkoły potwierdzenie wysłać na adres sopach@wp.pl)

4.Dla dziesięciu najlepszych uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców, którzy pokonają największą liczbę kilometrów  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody (produkty i gadżety) ufundowane przez firmę Tymbark (Grupa MASPEX), które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.

2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami na których odbywa się ruch samochodowy.

3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/ prawny opiekun.

4. Obowiązują zasady sanitarno – epidemiologiczne.

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content