Ślubowanie w rocznicę Odzyskania Niepodległości

Dnia 13 listopada 2019 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uroczyście świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tej ważnej rocznicy towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli:
Pan sierż. Łukasz Kowacz – przedstawiciel dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie
Pan ppłk Przemysław Juszczak – z Plutonu Specjalnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
Pan ppłk Henryk Kiełbasa– z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu
Pan mł. insp. Krzysztof Chochliński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Pan asp. sztab. Andrzej Młynarczyk – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Limanowej
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki Strzeleckiej 2007 OSW Strzelec im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku
Pan Grzegorz Dziadoń – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Pan Bogumił Grzyb – Radny Powiatu Limanowskiego.
Obecni byli również licznie zgromadzeni rodzice uczniów klas pierwszych.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek zwróciła szczególną uwagę na to, czym dziś jest patriotyzm i służba ojczyźnie. Podkreśliła znaczenie bezinteresownej miłości do Ojczyzny, uczucie dumy z bycia Polką i Polakiem, szacunek dla barw narodowych i symboli, kultury i tradycji, znajomości literatury narodowej oraz dbałość o piękno mowy ojczystej i działania proekologiczne, jako szacunek dla piękna przyrody. Pani Dyrektor dziękowała również rodzicom za obecność, podczas tej wyjątkowej dla ich dzieci uroczystości.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była również okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Złożyli oni przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobowiązując się do zachowania godnej postawy ucznia, pracy na rzecz własnego rozwoju i dla dobra szkoły.

W trakcie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali uczniom wyboru szkoły, a także życzyli uczniom, rodzicom i nauczycielom wszelkiego powodzenia w dalszej pracy i nauce. Zachęcali również młodzież do podejmowania w przyszłości pracy w służbach mundurowych.
W trakcie akademii młodzi artyści zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Towarzyszyły im również prezentacje multimedialne ukazujące drogę Polski do niepodległości.

Galeria zdjęć dostępna jest na szkolnym profilu na Facebooku: (1/ 3), (2/ 3), (3/3).

Skip to content