Obozy szkoleniowe klas wojskowych w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie

W dniach 14 – 15 listopada 2019 r. klasy I B i I C o profilu wojskowym oraz w dniach 21 – 22 listopada klasa I E o profilu wojskowym przebywały na wizycie zapoznawczej w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie. Po przybyciu na miejsce klasy I B i I C przywitał zastępca dowódcy batalionu mjr Neuman. Po przywitaniu uczniowie zostali zakwaterowani. Pierwszym elementem programu wizyt było zapoznanie z salą tradycji 16 batalionu. Następnie żołnierze – instruktorzy prowadzili musztrę na placu apelowym jednostki. Po obiedzie była dalsza część zajęć szkoleniowych – tym razem elementy wspinaczki przeprowadzone na ośrodku sprawności fizycznej. Po kolacji w ramach rekreacji klasy udały się do kina. Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście od wojskowej zaprawy porannej. Następnie po śniadaniu dalej były kontynuowane zajęcia ujęte w programie: z taktyki, szkolenia inżynieryjnego, chemicznego i łączności. Po obiedzie zakończono wizytę i nastąpił powrót do Tymbarku.

Galerie zdjęć: klasa I B i I C: 1/ 3, 2/ 3, 3/ 3; klasa I E 1/ 2, 2/ 2.