Zmarł Profesor Kazimierz Czernek – emerytowany nauczyciel języka polskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2019 roku zmarł Profesor Kazimierz Czernek – emerytowany nauczyciel języka polskiego.

Pan Profesor Kazimierz Czernek urodził się 1 marca 1928 roku w miejscowości Jasna Podłopień w gminie Tymbark, jako najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Ojciec jego był rolnikiem.

Szkołę podstawową ukończył w Tymbarku w 1943 roku, zaś Liceum Ogólnokształcące w 1950 roku w Ujanowicach. Następnie pracował w Narodowym Banku Polskim w Limanowej, jako referent planista. W 1956 roku podjął naukę w Studium Nauczycielskim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał w 1963 roku, po odbyciu studiów wyższych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Jako nauczyciel języka polskiego pracował najpierw w Szkołach Podstawowych w Chyszówkach i w Jurkowie, a od roku 1969 w Technikum i Zasadniczej Szkole Przemysłu Spożywczego w Tymbarku. W 1995 roku odszedł na zasłużoną emeryturę.

Jego uczniowie i wychowankowie darzyli go szacunkiem i uznaniem. Był wspaniałym nauczycielem, w stosunku do uczniów był serdeczny ale również umiejętnie wymagający i konsekwentny.

Jako nauczyciel wiejskich szkół podstawowych przyczynił się do rozbudzenia zainteresowania czytelnictwem w środowisku wiejskim poprzez pracę w bibliotece, którą wykonywał społecznie. Skutecznie rozwijał zainteresowania humanistyczne i kulturowe młodzieży poprzez pracę w Kole Żywego Słowa.

Za swoją wyróżniającą pracę został w 1980 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

NIE MA GO WŚRÓD NAS. NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI

I NASZYCH SERCACH!

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAĆ PANIE

Msza Św. Pogrzebowa odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Tymbarku.

Skip to content