Wizyta w zakładzie karnym

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w Służbie tej może pracować osoba posiadająca: obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, niekarana, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

O tym wszystkim i wielu innych aspektach dotyczących służby więziennej mogli dowiedzieć się uczniowie I klasy policyjnej, którzy w dniu 20 listopada 2018 roku odwiedzili Zakład Karny w Nowym Wiśniczu.

Zakład ten jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w którym znajduje się także oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie.

Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim, a mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku – Stanisław Lubomirski, jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem.

Po wizycie w Zakładzie Karnym młodzież zwiedziła jeszcze Zamek Kmitów i Lubomirskich, jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej, który w okresie wakacyjnym organizuje i zaprasza na letnie imprezy plenerowe .

Skip to content