Spotkanie z historią

11 października 2018 roku uczniowie klas II b i II c wraz z opiekunami wzięli udział w konferencji “Rola kapłanów wojskowych w odzyskaniu i utrwaleniu niepodległości”, która odbyła się w domu parafialnym przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Prelekcje wygłosili:
Ksiądz dr Paweł Biel – krewny ks. płk Antoniego Matejkiewicza (1886- 1970).
Kapitan Jerzy Widejko – ps. Jureczek, legendarny Żołnierz Wileńskiej AK – uczestnik walk z NKWD.
Ksiądz dr major Andrzej Targosz – specjalista z zakresu II Korpusu i bitwy pod Monte Cassino.

W trakcie konferencji przedstawione zostały sylwetki kapłanów, którzy zapisali się w historii jako obrońcy niepodległości. Byli to ks. płk Antonii Matejkiewicz, ks. Ignacy Zoń oraz ks. Józef Joniec.

Natomiast ksiądz dr Kazimierz Fąfara – proboszcz parafii Łososina Górna przedstawił prezentację poświęconą pracy kapelanów Policji w okresie II Rzeczypospolitej i obecnie.

Dla wszystkich uczestników konferencji była to wyjątkowa lekcja historii naszej Ojczyzny.