Niepodległość Polski – jej Twórcy – Konferencja historyczna

W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dnia 24 października 2018 roku w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku zorganizowano konferencję historyczną Niepodległość Polski – Jej Twórcy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Limanowej, Tymbarku, Podłopienia, Skrzydlnej, Stróży, Słopnic Górnych i Piekiełka oraz uczniowie klas wojskowych i policyjnych wraz z nauczycielami.

W czasie konferencji dr Paweł Naleźniak – starszy specjalista z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej – Instytutu Pamięci Narodowej Kraków przedstawił w swoim interesującym wykładzie Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego. Pan doktor podkreślił fakt, że byli to ludzie o różnych poglądach politycznych, urodzeni pod różnymi zaborami, różnili się również przynależnością społeczną i religią, a jednak potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu, jakim była niepodległość.
Następnie uczniowie klasy wojskowej Jakub Musiał i Rafał Mazur przedstawili prezentację: Związki Marszałka Józefa Piłsudskiego z Limanowszczyzną.

Wrażeń artystycznych dostarczył zespół wokalny, który zaprezentował pieśni i piosenki legionowe i wojskowe oraz ich twórców i okoliczności powstania. Na zakończenie konferencji uczniowie klas policyjnych wygłosili referat: Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości.
Uczestnicy konferencji obejrzeli również wystawę Ojcowie Niepodległości przygotowaną przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w związku z obchodami 100 lecia Odzyskania Niepodległości.

Organizatorami konferencji byli nauczyciele Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Dla uczestników soczki ufundowała firma Tymbark.

Skip to content