Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – prelekcja dla rodziców

Podczas wywiadówki w dniu 22 września rodzice naszych uczniów wysłuchali prelekcji na temat “Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Prelekcję wygłosiła pani Beata Sporek – pedagog Zespołu Szkół w Jurkowie. Pani Beata omówiła wpływ czytania na rozwój mowy, wzbogacanie słownictwa i kształtowanie wyobraźni u młodego czytelnika. Zwróciła też uwagę na bardzo ważną rolę rodziców w rozwijaniu pasji czytelniczych swoich dzieci, w myśl zasady “przykład przyciąga”. Pani Beata zaprosiła także rodziców ( w imieniu pani bibliotekarki) do korzystania z biblioteki szkolnej. Tematyce czytelnictwa poświęcona też została gazetka wykonana na korytarzu szkolnym. W ten sposób zrealizowaliśmy kolejne zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Skip to content