Nowy Rok Szkolny 2018/2019

Dnia 3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W kościele parafialnym w Tymbarku odbyła się uroczysta msza święta, a po niej akademia w budynku szkoły.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to nowe wyzwania dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas pierwszych dopiero rozpoczynają swoją nową drogę edukacyjną, a maturzyści stoją przed zadaniem, jakim jest przygotowanie się do egzaminu dojrzałości, podjęcia studiów lub pracy zawodowej. Kolejny rok szkolny to dla uczniów możliwość udziału w wielu nowych projektach i przedsięwzięciach o charakterze naukowym, kulturalnym i społecznym. O tych wszystkich planach na nowy rok szkolny mówiła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska- Wszołek. 

W trakcie akademii Pani Dyrektor powitała nauczycieli, wracających do pracy po urlopie: Panią mgr Irenę Ociepkę oraz Panią mgr Beatę Sułkowską – Liszkę. W nowym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczął również Pan ppłk Dariusz Gizicki – nauczyciel przedmiotu przysposobienie wojskowe.  

Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jadwiga Duda, która złożyła wszystkim życzenia powodzenia w nauce i pracy. 

Życzymy Wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom aby ten Nowy Rok Szkolny był czasem spełnionych planów, marzeń i podejmowania nowych wyzwań. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na szkolnym profilu na Facebooku

Skip to content