Wyróżnienie w konkursie Pomysł na biznes w powiecie limanowskim

Nasza uczennica Sylwia Ślusarczyk z klasy pierwszej policyjnej otrzymała Wyróżnienie w konkursie Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim. Uczennica przygotowała projekt pod nazwą Firma Crystal Women.

Finałowa gala 13 edycji konkursu “Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” odbyła się 4 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej. 

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 6 szkół średnich. Komisja oceniając nadesłane prace brała pod uwagę w szczególności oryginalność, innowacyjność i realność pomysłu na biznes, trafność analizy finansowej oraz analizy otoczenia przedsięwzięcia.

W pierwszym etapie konkursu Komisja wyłoniła dziesięć najlepszych prac konkursowych. Następnie autorzy pomysłów na biznes zaprezentowali je przed komisją konkursową w II etapie. Uczestnicy mieli możliwość osobistego zaprezentowania i przekonania członków komisji do swojego pomysłu. Komisja wyróżniła siedem prac konkursowych oraz przyznała I, II oraz III nagrodę.

Oceny prac konkursowych nastąpiła dwuetapowo a dokonała jej komisja w składzie:

Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski- Przewodniczący Komisji
Ewa Filipiak – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu Limanowskiego
Józef Oleksy – Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej
Janusz Wojs – Dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej
Ryszard Kulma – Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Limanowej
Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
Paweł Tokarczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Czesław Abram – Podinspektor w Wydziale Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości.

Skip to content