Musztra ze strażą graniczną

Przez okres ponad dwóch miesięcy funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu prowadzili szkolenia z zakresu musztry dla strzelców z JS Strzelec 2007, będących jednocześnie uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
Musztra – to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi).Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole. Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.
Zajęcia raz w tygodniu prowadzili funkcjonariusze: mł. chor. SG Piotr Górszczyk, mł. chor. SG Krzysztof Staniszewski, sierż. szt. SG Rafał Młynarczyk, sierż. SG Szymon Rybka, sierż. SG Rafał Marmuszewski.
Realizacja tego tak bardzo ważnego przedsięwzięcia szkoleniowego w jednostce tymbarskiego Strzelca była możliwa dzięki pomocy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego /Reprezentacyjnego/, ppłk. Krzysztofa Janusa. Za okazaną pomoc, osobiste zaangażowanie funkcjonariuszy, kadra i młodzież strzelecka oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie.

Skip to content