Zawód policjant

18 stycznia br. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej spotkali się z uczniami klas o profilu policyjnym. Tematem spotkania była służba w Policji. Zagadnienie to przedstawili młodzieży Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Limanowej mł.asp. Henryk Sopata oraz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej mł.asp. Jolanta Mól. Uczniowie mogli również dowiedzieć się jak przystąpić do rekrutacji, jakie są etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz jakie korzyści niesie ze sobą praca w tej formacji.

W związku z naborem do służby w Policji warto dodać, że absolwenci klasy z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne, na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji otrzymują cztery dodatkowe punkty podczas rekrutacji.