Musztra ze strażą graniczną

Młodzież z ZS w Tymbarku od 17 stycznia 2018 roku do końca lutego będzie raz w tygodniu przechodzić szkolenie z zakresu musztry przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Musztra to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi). Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole. Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.
W zajęciach w Tymbarku udział biorą Strzelcy z pierwszych klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
Realizacja tego tak bardzo ważnego przedsięwzięcia szkoleniowego w jednostce tymbarskiego Strzelca jest możliwa dzięki pomocy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Krzysztofa Janusa.