Uroczysta zmiana dowódcy 16 BPW w Krakowie i pożegnanie żołnierzy

Dnia 10 listopada 2017 roku na terenie koszar 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie miało miejsce uroczyste pożegnanie żołnierzy XXXVII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosowo oraz przekazanie obowiązków Dowódcy 16 bpd.
W uroczystości brała udział reprezentacja naszej szkoły złożona z pocztu sztandarowego i uczniów klas drugich wojskowych wraz z Panią Dyrektor Jolantą Dunikowską – Wszołek, płk Janem Dominikiem i Małgorzatą Kulig.
16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki jest jednostką patronacką klas wojskowych od 1999 roku. Kolejne roczniki uczniów naszej szkoły mają zaszczyt uczestniczyć w świętach jednostki i brać udział w wydarzeniach tej rangi, jak zmiana dowódcy i wyjazd żołnierzy na misje pokojowe.

Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt i odegraniem Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową w Krakowie. Następnie przemówienie wygłosił Dowódca 6 BPD – gen. bryg. Grzegorz HAŁUPKA, w którym pogratulował żołnierzom biorącym udział w misji wysokiego poziomu wyszkolenia oraz życzył im powodzenia. Głos zabrał również przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektor Wojsk Lądowych – gen. bryg. Wojciech Grabowski, który podziękował ustępującemu Dowódcy 16 bpd – ppłk Arturowi Wiatrowskiemu za wzorowe przygotowanie żołnierzy wyjeżdżających do Kosowa.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego. Ppłk Artur Wiatrowski wykonał symboliczny gest – przekazał ppłk Jarosławowi KOWALSKIEMU sztandar 16 batalionu powietrznodesantowego. Następnie ustępujący dowódca wręczył nowemu dowódcy pamiątkową odznakę 16 bpd.
W trakcie swojego przemówienia ppłk Wiatrowski wspominał zasługi 16 bpd i wspólne sukcesy, m.in. ćwiczenie Swift Response w 2016 r., zaś ppłk Kowalski zapewniał, iż postara się być godnym kontynuatorem tradycji 16 bpd.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz odprowadzeniem orkiestry i kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym.

Informacje pochodzą ze strony internetowej 16 bpd. 

Skip to content