Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego

W dniu 9 listopada 2017 r. w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

W szkole gościliśmy edukatora – panią Elżbieta Kowalczyk, która odbyła kilka spotkań: z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami i uczniami naszej szkoły.
W pierwszej kolejności zaprezentowała projekt Pani Dyrektor.
Następnie na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z całą społecznością szkolną połączone z prezentacją filmu. Edukator przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń.
W kolejnej części tego dnia miały miejsce trzy zajęcia warsztatowe dla klas pierwszych. Warsztaty obejmowały film, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną oraz grę zespołową.
Podczas trzech spotkań zwrócono uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo własnego wizerunku w sieci oraz bezpieczeństwo elektronicznych transakcji finansowych.
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zakończyło spotkanie edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym nasz gość zaprezentował główne założenia i cele projektu a także organizowany przez Stowarzyszenie konkurs dla szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”.
Był to dzień edukacyjno-informacyjny poświęcony problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, który przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.

Skip to content