I Ty możesz uratować życie

Dnia 16 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się konferencja pn. “I Ty możesz uratować życie”. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego.
Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przez Powiat Limanowski projektu pn. “Bezpieczny Powiat Limanowski”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, zorganizowana została konferencja pn. “I Ty możesz uratować życie”. Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego innych uczestników tego ruchu.
Konferencję rozpoczęła, dyrektor ZS im. KEN w Tymbarku Jolanta Dunikowska-Wszołek, która powitała zaproszonych gości. Następnie panel edukacyjny rozpoczął dr teologii ks. Jerzy Smoleń, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładem pn. “Nie bój się mówić, że jesteś krzywdzony. Następnym prelegentem był nadkom. Wojciech Chechelski, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który zajmuje się problematyką przestępczości nieletnich oraz prewencji kryminalnej. Poruszył on temat “Cyberprzestrzeń – szanse, a nowe zagrożenia”. Następnie asp. sztab. Robert Bretner specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poruszył temat “Nowe narkotyki (dopalacze) – powiedz STOP”.
Pani Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości przypomniała, że 16 października obchodzimy “Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”.
Następnie przedstawiciel grupy ratunkowej R2 z Krakowa wygłosił prelekcję na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej połączonej z instruktażem RKO. Na koniec wykładu odbył się pokaz film edukacyjno – instruktażowego na temat udzielana pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.
179 osób i 1304 powtórzeń RKO (30 uciśnięć i 2 wdechy) wykonała młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście biorący udział w konferencji.

Konferencję poprowadził Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, a organizatorami konferencji byli Powiat Limanowski oraz Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Partnerami wydarzenia byli: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Pływalnia Limanowska.

Skip to content