Stypendium Braci Potoczków

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie.

Nabór wniosków na rok szkolny/akademicki 2017/2018 potrwa:

– dla uczniów: od 1 września do 2 października

– dla studentów: od 1 września do 16 października

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM

Wniosek o stypendium należy pobrać ze strony internetowej: 

WNIOSEK O STYPENDIUM

Skip to content