Zapomnianym szlakiem Bohaterów – Projekt

W obecnym roku szkolnym wzięliśmy udział w projekcie “SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY” realizowanym przez FUNDACJĘ OŚWIATOWĄ IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Krakowie.
Celem projektu jest zwiększenie partycypacji społeczności w sprawy publiczne oraz funkcjonowanie wspólnot lokalnych.
Nasi uczniowie: Aneta Pawlikowska i Kacper Gromala oraz nauczyciele: Małgorzata Kulig i Józef Banach oraz Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek wzięli udział w konferencji inauguracyjnej oraz trzech spotkaniach warsztatowych. Spotkania odbywały się w Hotelu Europejskim mieszczącym się na ul. Lubicz 5 w Krakowie.
Projekt miał charakter konkursowy, a zadaniem szkolnych zespołów było przygotowanie projektów społecznych zawierających współpracę szkół ze społecznością lokalną.
Nasz szkolny zespół w składzie Aneta Pawlikowska, Justyna Sral, Ewelina Wojtanek, Iwona Niżnik, Kacper Gromala i Jakub Musiał przygotował projekt pod tytułem „Zapomnianym szlakiem bohaterów”. Projekt zajął 5 miejsce na 30 złożonych wniosków i niestety nie otrzymał dotacji na realizację.
Wyniki konkursu dostępne są tutaj.
Pomimo braku dotacji postanowiliśmy zrealizować trzy główne zadania z naszego projektu, czyli : warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Tymbark, konkurs plastyczny i literacki dotyczący bohaterów II wojny światowej oraz rajd szlakiem Ścieżki Historycznej I Pułku Strzelców Podhalańskich AK.

28 kwietnia nasi uczniowie, działający w Strzelcu: Aneta Pawlikowska, Kacper Gromala i Paweł Mamala przeprowadzili zajęcia w szkole podstawowej w Tymbarku oraz szkole podstawowej i gimnazjum w Piekiełku. Tematem spotkania było przybliżenie młodzieży działalności i zadań Strzelca jako organizacji o charakterze społecznym i wychowawczym oraz ćwiczenie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

Skip to content