Obóz szkoleniowy klas wojskowych – Nowiny 2017

W dniach od 4 do 6 maja 2017 roku przeprowadzony został obóz szkoleniowy dla klas pierwszych i drugich. Miejscem szkolenia tradycyjnie już był rejon góry Mogielica. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. 

Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach linowych, obejmujących poznawanie węzłów, uprzęży wspinaczkowej, zasad bezpieczeństwa, technik linowych – przejść tzw. Pałkiewiczem oraz mostem linowym. Inne zajęcia to taktyka w rejonie lesisto – górzystym, łączność, szkolenie chemiczne czyli ochrona przed bronią masowego rażenia, inżynieryjno – saperskie obejmujące ustawianie i wykrywanie min, terenoznawstwo czyli poruszanie się po terenie z busolą.

Uczniowie klas pierwszych brali również udział w wymarszu na Mogielicę.  Przed uczniami klas pierwszych kolejne wyzwanie, którym będzie dwutygodniowy obóz w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.

Dla uczniów klas drugich obóz Nowiny to piąty i ostatni już wyjazd szkoleniowy. W ciągu dwóch lat szkolenia młodzież brała udział między innymi w zajęciach wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej pod Krakowem, na Zaporze Wodnej w Czorsztynie oraz na skałkach góry Mogielica. Część uczniów uczestniczyła w szkoleniu spadochronowym w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie i oddała po trzy skoki z wysokości 1000 m. Młodzież odbyła również szkolenie survivalowe, doskonalone podczas obozów terenowych. 

Dla klas drugich głównym celem obozu było przeprowadzenie egzaminu, podsumowującego szkolenie wojskowe. Egzamin przeprowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Sprawdzana była wiedza i umiejętności z następujących działów: szkolenie taktyczne, topografia, inżynieryjno- saperskie, ochrona przeciwchemiczna, łączność, sanitarne, szkolenie wspinaczkowo – linowe.

Dodatkowo uczniowie muszą zdać sprawdzian pisemny, strzelanie oraz testy sprawnościowe.

Instruktorzy wysoko ocenili stopień przygotowania uczniów z zakresu przysposobienia wojskowego. Cały proces szkolenia ukierunkowuje uczniów do podejmowania studiów i pracy w służbach mundurowych. 

Instruktorami z 16 batalionu powietrznodesantowego byli Panowie: Łukasz Kowacz, Michał Cyganek, Marcin Skowerski, Maciej Pęcak, Jaromir Kostrzewa oraz Marek Nadolny. 

Wykazali się oni ogromną wiedzą, zaangażowaniem i prawdziwą pasją w przekazywaniu młodzieży wiadomości i umiejętności ważnych w pracy w służbach mundurowych.

Szkolenie obozowe przebiegło bez zastrzeżeń. Młodzież była zdyscyplinowana i chętna do podejmowania nowych wyzwań. 
Kadrę obozu stanowili wychowawcy: Pani Jolanta Kuciel, Pani Bogumiła Sułkowska, Pani Barbara Rakoczy, Pani Małgorzata Ryś, Pan Grzegorz Dziadoń, Pan Krzysztof Przechrzta, Pan Stanisław Opach, Pan Michał Miśkowiec. Komendantem obozu był Pan płk Jan Dominik.

Zapraszmy do galerii zdjęć na szkolny profil na Facebooku.

Skip to content