Legionowo 2017 – obóz klas policyjnych

Uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w dniach od 13 do 18 lutego odbyli specjalistyczne szkolenie pod patronatem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie/CSP/. Zajęcia w ramach obozu szkoleniowego składały się ze szkoleń: taktyki, technik interwencji, szkolenia strzeleckiego, czynności kryminalistycznych w miejscu zdarzenia, boksu, krav magi, jak również ćwiczeń z szeroko pojętej musztry policyjnej oraz wielu innych zajęć, które miały na celu przybliżenie problematyki związanej z doborem i służbą w policji.
W czasie pobytu uczniowie mogli także zapoznać się z historią CSP, jej bazą oraz szerokim zakresem ćwiczeń i kursów specjalistycznych, jakie ma w swojej ofercie ta najnowocześniejsza jednostka szkoleniowa polskiej policji.
W czasie trwania obozu uczniowie zwiedzili także klasztor Ojców Oblatów w Górach Świętokrzyskich, był wieczorny spacer po Warszawie, lodowisko na Stadionie Narodowym, oraz niezapomniana wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kadrę obozu stanowili: mgr Dorota Dunikowska, mgr Beata Poręba, mgr Józef Banach oraz mł.asp. mgr inż. Janusz Pach.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie to szkoła z wielkimi tradycjami, osiągnięciami i renomą na arenie międzynarodowej. Każdego dnia szkolonych jest tam ok. 1000 kursantów.
Centrum organizuje i prowadzi szkolenie podstawowe, podczas którego każdy policjant jest przygotowywany do wykonywania zadań w służbie prewencyjnej, komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i w oddziałach prewencji Policji. Nauka na szkoleniu zawodowym podstawowym trwa 6 miesięcy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ustalenie okoliczności i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanie interwencji i zapobieganie zjawiskom kryminogennym.
Na terenie całego obiektu, którego łączna powierzchnia to ok. 100 hektarów, kształci się codziennie około 1000 kursantów, którzy do swojej dyspozycji mają najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Wiedzę młodym policjantom przekazują doskonale przygotowani nauczyciele policyjni.
CSP jako jedyna szkoła w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne z zakresu ruchu drogowego. Odbywa się ono w formie kursów specjalistycznych, które obejmują m.in. problematykę z zakresu przepisów ruchu drogowego, taktyki pracy kontrolera ruchu drogowego, kontroli stanu technicznego pojazdów, użycia urządzeń kontrolno-pomiarowych, doskonalenia techniki jazdy motocyklem oraz samochodem służbowym, a także kierowania ruchem drogowym. Wszystkie zajęcia są ukierunkowane na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności zarówno w warunkach symulowanych, jak i rzeczywistych.
Kolejne kursy realizowane wyłącznie przez Centrum Szkolenia Policji są skierowane do przewodników psów służbowych. Są to kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej. W Sułkowicach tresowane są psy patrolowo – tropiące, które poza przygotowaniem do działań prewencyjnych uczą się także tropienia ludzkich śladów.
Drugą ważną kategorią są psy do zadań specjalnych. W obliczu świata przestępczego związanego z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru, zwierzęta są szkolone w zakresie wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz identyfikacji śladów zapachowych. Część tresowanych w Sułkowicach psów z powodzeniem współpracuje także z policją wodną, pełniąc m.in. funkcje czworonożnych ratowników.
CSP, jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju, posiada odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia kursów specjalistycznych z zakresu działań minersko-pirotechnicznych. Policjanci uczą się prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego, stosowania sprzętu przeznaczonego do neutralizacji materiałów wybuchowych oraz zabezpieczania miejsca eksplozji.
Szkoła w Legionowie realizuje również kursy specjalistyczne z zakresu techniki operacyjnej oraz techniki kryminalistycznej. Zajęcia są realizowane w symulatorniach oraz w specjalistycznych pracowniach, a część z nich odbywa się w terenie otwartym.

CSP dysponuje nowoczesną infrastrukturą szkoleniową, w skład której wchodzi m.in. kompleks zespołu strzelnic, nowoczesny komisariat szkoleniowy, hala technik interwencji, która stanowi uzupełnienie istniejącej bazy dydaktyczno-sportowej szkoły.
Na terenie szkoły znajduje się również policyjne centrum dowodzenia, obiekt powstały w związku z powierzeniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Obecnie wykorzystywany jest na potrzeby szkoleniowe.
Szkoła zapewnia słuchaczom właściwe warunki do odpoczynku i nauki po zajęciach. Mogą korzystać oni ze zbiorów centralnej biblioteki policyjnej, Internetu a także obiektów sportowych.
CSP prowadzi również szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Podpisało też porozumienie z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas o profilu policyjnym.

Źródło:CSP

Skip to content