W Tymbarku o bezpieczeństwie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku w dniu 19 stycznia 2017 roku dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku, uczniów klas wojskowych i policyjnych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN oraz gimnazjów w Tymbarku i Piekiełku zorganizowano szkolenie z zakresu: odpowiedzialności osób nieletnich, prowadzący asp. szt. Marek Śliwa z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Limanowej, zagrożeń wynikających z używania środków odurzających i psychotropowych, które omówił asp. szt. Robert Bretner z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, którego prelegentem był mł asp. Henryk Sopata z Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Limanowej. Prezentacja multimedialna i wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży w tym członków organizacji proobronnej „ Strzelec „ w Tymbarku.

Tego typu szkolenia wśród młodzieży w świecie niosącym różnorodne zagrożenia są bardzo potrzebne – mówi wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który podziękował funkcjonariuszom Policji za przeprowadzenie szkolenia w Tymbarku i realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez jednostkę tymbarskiego Strzelca z którą Komenda Powiatowa Policji podpisała porozumienie o współpracy.
Kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe zaplanowano w miesiącu marcu zapewnia mł asp. Jolanta Mól, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Skip to content