Ślubowali na sztandar

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości odbyła się w naszej szkole 15 listopada. Uroczystość ta była połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Gościliśmy zatem obok przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współpracujących ze szkołą także grono rodziców.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
ksiądz dr Jan Banach – proboszcz parafii Tymbark

Pan dr Paweł Ptaszek – wójt gminy Tymbark
Pan podinsp. Krzysztof Raczek – Komendant Komisariatu Policji w Zawadce
Pan kpt. Jan Rosiek – przedstawiciel 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie
Pan kpt. Tomasz Wojtas – przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
Pan kpt. Grzegorz Foszczyński – przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki Strzeleckiej 2007 OSW Strzelec im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku

Pan Ireneusz Piszczek – członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
Pani Małgorzata Kokoszka – przewodnicząca Rady Rodziców.
W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły. W skład nowego pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy wojskowej II b: Patrycja Gurgul, Natalia Skupień i Adam Pradziad. Dotychczasowy poczet sztandarowy w składzie: Faustyna Rybka, Patrycja Kuziel i Paweł Rosiek otrzymał podziękowania za godne i ofiarne reprezentowanie szkoły.
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była również okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Złożyli oni przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobowiązując się do zachowania godnej postawy ucznia, pracy na rzecz własnego rozwoju i dla dobra szkoły.
Część artystyczną przygotowali i zaprezentowali uczniowie klasy 1A pod opieką pani Małgorzaty Walendzik, a chórek szkolny pod opieką pani Lucyny Woźniak wykonał okolicznościowe pieśni. Ostatnie słowa pieśni “Niepodległa, niepokorna” stały się motywem przewodnim całej uroczystości – “Niepodległa niepokorna już nie zniknie nigdy z map, bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma”.

Skip to content