Wizyta studyjna w Sądzie Rejonowym w Limanowej

Dnia 7 czerwca uczniowie klasy drugiej policyjnej w ramach Programu Edukacji Prawnej odwiedzili Sąd Rejonowy w Limanowej. W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie niezawisłości sędziowskiej a także instancyjności – w polskim sądownictwie rozpatrywanie spraw opiera się na systemie trójinstancyjnym.
Uczniowie klasy policyjnej w trakcie wizyty studyjnej uczestniczyli jako publiczność w trzech rozprawach, prowadzonych przez Pana Sędziego SR Pawła Cetnarowskiego. Przedstawił on również młodzieży interesujące przykłady z praktyki, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. W trakcie spotkań i prelekcji uczniowie poznawali:
• zawody prawnicze,
• strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
• konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej,
• prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy,
• odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli,
• istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy.
Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi.
Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
1. W dniu 10 grudnia 2015 roku po raz drugi obchodzony był ustanowiony przez CCBE – Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – Europejski Dzień Prawnika (Europeans Lawyer Day). Zajęcia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku poprowadziła Pani Joanna Jańczy – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

2. Dnia 16 grudnia 2015 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w spotkaniach z Sędziami Sądu Rejonowego w Limanowej – Panem Piotrem Borkowskim – Prezesem Sądu Rejonowego w Limanowej i Panią Iwoną Trzeciak – Sędzią Wydziału Cywilnego.

3. Dnia 10 lutego 2016 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez Pana Pawła Dunikowskiego – Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Cykl zajęć cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Spotkania te będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym w ramach Programu Edukacji Prawnej realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Skip to content