Obóz klas wojskowych – Nowiny 2016

W dniach od 4 do 8 maja 2016 roku przeprowadzony został obóz szkoleniowy dla klas pierwszych i drugich. Miejscem szkolenia tradycyjnie już był rejon góry Mogielica. Zajęcia prowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie.

Młodzież brała udział w zajęciach linowych, obejmujących poznawanie węzłów, uprzęży wspinaczkowej, zasad bezpieczeństwa, technik linowych – przejść tzw. Pałkiewiczem oraz mostem linowym. Inne zajęcia to taktyka w rejonie lesisto – górzystym, łączność czyli tzw. krew armii, szkolenie chemiczne czyli ochrona przed bronią masowego rażenia, inżynieryjno – saperskie obejmujące ustawianie i wykrywanie min, terenoznawstwo czyli poruszanie się po terenie z busolą.

Uczniowie klas pierwszych brali również udział w wymarszu alarmowym na Mogielicę. Alarm rozpoczął się o godzinie 5.30, a jego czas trwania to 2 godziny 30 minut. Młodzież zakończyła szkolenie obozowe zmęczona ale w dobrych nastrojach. Przed uczniami klas pierwszych kolejne wyzwanie, którym będzie dwutygodniowy obóz w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.

Dla uczniów klas drugich obóz Nowiny 2016 to piąty i ostatni już wyjazd szkoleniowy. W ciągu dwóch lat szkolenia młodzież brała udział między innymi w zajęciach wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej pod Krakowem, na Zaporze Wodnej w Czorsztynie oraz na skałkach góry Mogielica. Część uczniów uczestniczyła w szkoleniu spadochronowym w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie i oddała po trzy skoki z wysokości 1000 m. Młodzież odbyła również szkolenie survivalowe, doskonalone podczas obozów terenowych.

Jego głównym celem było przeprowadzenie egzaminu, podsumowującego szkolenie wojskowe. Egzamin przeprowadzili instruktorzy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Sprawdzana była wiedza i umiejętności z następujących działów: szkolenie taktyczne, topografia, inżynieryjno- saperskie, ochrona przeciwchemiczna, łączność, sanitarne, szkolenie wspinaczkowo – linowe.

Dodatkowo uczniowie muszą zdać sprawdzian pisemny, strzelanie oraz testy sprawnościowe.

Instruktorzy wysoko ocenili stopień przygotowania uczniów z zakresu przysposobienia wojskowego. Cały proces szkolenia ukierunkowuje uczniów do podejmowania studiów i pracy w służbach mundurowych.
Kadrę obozu stanowili wychowawcy: Pani Jolanta Kuciel, Pani Bogumiła Sułkowska, Pan Grzegorz Dziadoń, Pan Jan Konieczny. Komendantem obozu był Pan płk Jan Dominik.

Skip to content