Rok Henryka Sienkiewicza

Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza w naszej szkole zorganizowano wystawę poświęconą wybitnemu laureatowi Literackiej Nagrody Nobla. Licealiści oraz gimnazjaliści zwiedzający szkołę w trakcie Dni Otwartych obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą biografię Henryka Sienkiewicza, wypowiedzi krytyków literackich, fragmenty adaptacji filmowych “Trylogii”. Na wystawie zaprezentowano róznorodne wydania dzieł autora “Potopu”, uatrakcyjnione mapami XVII wiecznej Rzeczypospolitej, fragmenty wywiadów z pisarzem, fotografie przedstawiające liczne podróże pisarza oraz rekwizyty związane z epoką, w której tworzył. Wystawa miała na celu przybliżyć młodym czytelnikom twórczość polskiego pozytywisty oraz inspirować do własnej lektury. 

Skip to content