Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej

W dniu 11 marca 2016 roku Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku gościł przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej płk Wiesława Budnego. W trakcie jego pobytu oceniane były warunki organizacji i prowadzenia szkolenia wojskowego , programy oraz pomysły realizowane w szkole z zakresu wychowania patriotycznego.
Wizyta Pana płk Wiesława Budnego przebiegała według ściśle określonego harmonogramu. Przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych uczestniczył w zajęciach przysposobienia wojskowego, ocenił prowadzenie treningu strzeleckiego na szkolnej strzelnicy a także obejrzał pokaz sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie wizyty Pan płk odwiedził szkolną Izbę Pamięci, gdzie miał okazje zapoznać się z historią szkoły. Ważnym punktem programu była również ocena merytoryczna realizacji zadań z przysposobienia wojskowego oraz bazy i wyposażenia szkoły.
Podczas spotkania z uczniami Pan płk Wiesław Budny wielokrotnie podkreślał rolę i rangę edukacji patriotycznej w wychowaniu młodego pokolenia. Zachęcał uczniów do podejmowania wysiłku na rzecz realizacji planów zawodowych związanych z pracą w służbach mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli Pani Dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Dunikowska – Wszołek, dowódca tymbarskiego „Strzelca 2007″ insp. Robert Nowak, płk Jan Dominik wraz z nauczycielami i młodzieżą Zespołu Szkół. Z okazji 25-lecia działalności Związku Strzeleckiego “Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej dowódca tymbarskiego Strzelca insp. ZS Robert Nowak wręczył listy gratulacyjne i upominki książkowe dyrektor Zespołu Szkół Jolancie Dunikowskiej Wszołek, Małgorzacie Kulig, płk Janowi Dominikowi oraz Grzegorzowi Dziadoniowi, za pomoc w realizacji zadań statutowych tymbarskiemu Strzelcowi oraz patriotyczne wychowanie młodzieży.