Zimowy obóz strzelca

W styczniu na terenie Zespołu Szkół został zorganizowany obóz z zakresu Obrony Cywilnej / Przysposobienia Wojskowego / dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku, w tym uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Wspólne przedsięwzięcie tymbarskiego Strzelca i Urzędu Gminy w Tymbarku miało na celu przygotowanie młodzieży do działania w strukturach Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Plan szkolenia obejmował również zagadnienia z zakresu Obrony Terytorialnej. W trakcie czterodniowego zgrupowania zrealizowano zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego, działań interwencyjnych na pojazdach, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przysposobienia wojskowego, strzelectwa sportowego, wspinaczki wysokościowej oraz terenoznawstwa podczas nocnej wyprawy na górę Łopień. Nie zabrakło również musztry i alarmów nocnych w tym p.poż. Pomoc w organizacji obozu udzielili funkcjonariusze z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, instruktorzy LOK w Limanowej oraz jednostki tymbarskiego Strzelca. Organizacja obozu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminy Tymbark i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Trud zajęć chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark. Uczestników wojskowego zgrupowania odwiedził wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, szef obrony cywilnej gminy Tymbark. Podziękował kadrze i młodzieży za organizację i udział w obozie szkoleniowym z elementami wojskowości, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Podkreślił jak ważnym ogniwem w systemie obronnym Państwa i lokalnej społeczności są organizacje paramilitarne w tym jednostka tymbarskiego Strzelca. Za wkład i zaangażowanie w realizacji zadań obrony cywilnej jak również przygotowanie obozu wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami: sierżanta ZS Stanisława Opacha, sekcyjnych ZS Kacpra Kordeczkę i Macieja Banacha oraz starszego strzelca Grzegorza Cygala.

Insp. ZS Robert Nowak

Skip to content