Młodzież zapobiega pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Małgorzata Giza MDP Tymbark, 2. Joanna Giza MDP Tymbark, 3.Sebastian Chyc – Kuros, 4. Rafał Janeczek, 5. Adam Dziadkowiec, wszyscy uczniowie klas wojskowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył kpt Tomasz Kaptur z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

Nagrody zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, druh Kazimierz Dziadoń, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, kapitan Tomasz Kaptur z PSP w Limanowej, a ich fundatorami byli: Firma FAKRO z Nowego Sącza, Urząd Gminy w Tymbarku, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Firma Tymbark MWS, OSP Tymbark i PZU. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygotowali Maria i Stanisław Przybylscy.

Skip to content