Zaproś świat do siebie

Dnia 2 grudnia 2015 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Fundacji AFS Programy Międzykulturowe: Panią Magdalenę Porębską (opiekuna) oraz uczniów Zoe z Włoch i Joshua z Australii. W spotkaniu uczestniczyły klasy Ia i Ic oraz Clara Köhler ( z Niemiec), która od 1 września 2015r. uczęszcza do naszej szkoły, uczy się języka polskiego oraz poznaje polską kulturę.
Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wykorzystanie tych doświadczeń w przyszłości. Uczestnik programu spędza określony czas za granicą, mieszka w rodzinie goszczącej i obowiązkowo uczęszcza do szkoły. Podczas pobytu za granicą uczeń ma stały kontakt z językiem obcym (uczestniczy w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych).
Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości wyjazdu w celu poszerzenia swoich horyzontów, przeżyć wspaniałą przygodę, to zapoznaj się z ofertą AFS Polska Programy Międzykulturowe.

http://www.pol.afs.org/about-afs/the-afs-office/