Prawo dla każdego – Europejski Dzień Prawnika

W dniu 10 grudnia 2015 roku po raz drugi obchodzony był ustanowiony przez CCBE – Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – Europejski Dzień Prawnika (Europeans Lawyer Day).
Celem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika jest propagowanie idei demokratycznego państwa prawa oraz jego fundamentalnych zasad opartych na poszanowaniu swobód i wolności obywatelskich. Ponadto jego istotą jest szerzenie wiedzy na temat funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli prawników jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
Tematem wiodącym tegorocznych uroczystości była “Wolność słowa i wszelkich innych form wypowiedzi – gwarancje i granice”.
Zajęcia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku poprowadziła Pani Joanna Jańczy – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Skip to content