Szkolenie medyczne ze strażą graniczną

W ramach prowadzonej współpracy pomiędzy Karpackim Ośrodkiem Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, a OSW JS „Strzelec 2007″ w Tymbarku realizowano kolejne zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na terenie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku młodzież z klas mundurowych szkoliła się z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Aby szczegółowo poznać zasady prawidłowego działania w tym zakresie, przez kilka godzin pod okiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Nabyta wiedza, na pewno pozwoli młodzieży w przyszłości, na podjęcie właściwych działań wobec różnego typu zagrożeń.

Skip to content