Rocznicowe strzelanie

TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2015″ Z BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TYMBARK.

Zawody odbyły się 9 listopada 2015r / poniedziałek / na strzelnicy sportowej w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku.

Organizator: Urząd Gminy w Tymbarku

Współorganizatorzy: Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW Tymbark, Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Cel: upamiętnienie kolejnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych.

Uczestnictwo:

W zawodach uczestniczyły 3-osobowe drużyny, reprezentujące Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Gminy Tymbark. Zespoły mogły składać się zarówno z dziewcząt jak i z chłopców. Każdy zawodnik wykonał 10 ocenianych strzałów z postawy stojąc . Uczestnicy oceniani byli indywidualnie i zespołowo. Punktacja drużynowa obejmowała wynik wszystkich zawodników. Przy równej ilości zdobytych punktów, tak w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej, ten miał wyższe miejsce, kto w swoim strzelaniu miał więcej 10-ek, 9-ek, 8-ek itd. Łącznie na starcie stanęło 15 zespołów: 10 ze Szkół Podstawowych / z Podłopienia, Piekiełka, Zawadki i Tymbarku / i 5 z Gimnazjów / z Piekiełka i Tymbarku /.

W kategorii drużynowej wśród Gimnazjów zwyciężyli:

I miejsce         Gimnazjum w Tymbarku       III drużyna                             179 pkt

                        w składzie: Jakub Wawrzyniak, Paweł Sobczak i Jakub Sporek

II miejsce        Gimnazjum w Tymbarku       II drużyna                              174 pkt

                        w składzie: Małgorzata Wagner, Aleksandra Bulanda i Anna Stokłosa     

III miejsce      Gimnazjum w Tymbarku       I drużyna                                159 pkt

                        w składzie: Kinga Kapturkiewicz, Agnieszka Kurek i Zuzanna Wikar

IV miejsce      Gimnazjum w Piekiełku                                                       143 pkt

                        w składzie: Kinga Kapturkiewicz, Filip Klimek i Albert Smoroński.

W kategorii drużynowej wśród Szkół Podstawowych zwyciężyli:

I miejsce         Szkoła Podstawowa w Piekiełku                                          145 pkt

                        w składzie: Julia Surdziel, Michał Zając i Dawid Bubula

II miejsce        Szkoła Podstawowa w Podłopieniu                                     144 pkt

                        w składzie: Marek Bubula, Bartłomiej Kaptur i Marcin Majda

III miejsce      Szkoła Podstawowa w Zawadce       II drużyna                     95 pkt

                        w składzie: Marcin Bokowy, Jakub Wołowczyk i Maciej Malarz

IV miejsce      Szkoła Podstawowa w Zawadce       III drużyna                 76 pkt

V miejsce        Szkoła Podstawowa w Zawadce       IV drużyna                72 pkt

VI miejsce      Szkoła Podstawowa w Tymbarku     I drużyna                    61 pkt

Indywidualnie wśród uczniów Szkół Podstawowych :

I miejsce         Dawid Bubula           z SP w Piekiełku                               66 pkt

II miejsce        Marek Bubula             z SP w Podłopieniu                         60 pkt

III miejsce      Julia Surdziel              z SP w Piekiełku                               56 pkt

IV miejsce      Bartłomiej Kaptur      z SP w Podłopieniu                             54 pkt

V miejsce        Emil Brzazgoń            z SP w Zawadce                              52 pkt

VI miejsce      Patrycja Dudzik         z SP w Zawadce                                41 pkt

VII miejsce     Marcin Bokowy         z SP w Zawadce                                41 pkt

Indywidualnie wśród uczniów Gimnazjów:

I miejsce         Jakub Wawrzyniak     z Gimnazjum w Tymbarku                 68 pkt

II miejsce        Anna Stokłosa               z Gimnazjum w Tymbarku            65 pkt

III miejsce      Małgorzata Wagner    z Gimnazjum w Tymbarku                 62 pkt

IV miejsce      Kinga Kapturkiewicz z Gimnazjum w Tymbarku                   62 pkt

V miejsce        Paweł Sobczak           z Gimnazjum w Tymbarku                56 pkt

VI miejsce      Filip Klimek                  z Gimnazjum w Piekiełku                  56 pkt

VII miejsce     Jakub Sporek              z Gimnazjum w Tymbarku                55 pkt

            Dla trzech najlepszych drużyn oraz najlepszych strzelców konkursów indywidualnych w obu kategoriach przygotowano puchary, dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Tymbarku. Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku – Jolanta Dunikowska-Wszołek, ufundowała nagrody książkowe dla najmłodszych uczestników zawodów. Najmłodszą zawodniczką była Faustyna Surdziel ze Szkoły Podstawowej w Zawadce. Najmłodszym zaś wśród chłopców był równocześnie zwycięzca tej kategorii Dawid Bubula ze Szkoły Podstawowej w Piekiełku.

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek, Grzegorz Dziadoń – sędzia główny zawodów a także Komendant JS „Strzelec” Pan Robert Nowak.

Na zakończenie turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników zawodów na smaczną kiełbasę z grilla i soczki, których fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku i Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Broń i amunicję zabezpieczył Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Zawody przygotował i przeprowadził Grzegorz Dziadoń – sędzia główny

Skip to content