Otwarto ścieżkę edukacyjno – turystyczną

W dniu 12 listopada 2015 roku uczniowie klas mundurowych razem z JS „Strzelec 2007″ w Tymbarku uczestniczyli w uroczystościach otwarcia ścieżki edukacyjno-turystycznej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Tymbarku. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Tymbarku w intencji poległych żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich AK, którą odprawili: ks. proboszcz Edward Nylec, ks. Stanisław Malarz, ks. dr Ryszard Barański.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było symboliczne otwarcie ścieżki poprzez odsłonięcie pierwszej na szlaku, ulokowanej na tymbarskim rynku, tablicy informacyjnej. Po jej poświęceniu i wspólnej modlitwie, odsłonięcia dokonali: Jan Puchała – Starosta Limanowski, Czesław Kawalec – Radny Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek oraz Dariusz Czech – Prezes Firmy Tymbark MWS. Wartę honorową przy tablicy wystawiła Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku.
Następnie wszyscy zgromadzeni na tymbarskim rynku udali się do Biblioteki Publicznej na konferencję poświęconą II wojnie światowej na terenie ziemi limanowskiej. Gospodarz Gminy ‒ Wójt Paweł Ptaszek przywitał przybyłych gości oraz wręczył podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w budowę ścieżki: Przemysławowi Bukowcowi – autorowi publikacji „Śladami konspiracji. Placówka AK „Trzos” Tymbark” ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych I Pułku Strzelców Podhalańskich im. Armii Krajowej, dr. Dawidowi Golikowi – prelegentowi oraz osobie czuwającej nad poprawnością merytoryczną treści zawartych na tablicach i w publikacji, Jerzemu Krzewickiemu – synowi ostatniego dowódcy Obwodu Limanowskiego Armii Krajowej, który przekazał zdjęcia do publikacji, Jarosławowi Oleksemu ‒ Radnemu Gminy Tymbark, głównemu pomysłodawcy utworzenia ścieżki, inspektorowi ZS Robertowi Nowakowi – dowódcy tymbarskiego Strzelca.
Kolejnym punktem popołudniowej konferencji były prelekcje, które kolejno przedstawili:
• Przemysław Bukowiec (SRH 1 pspak) wykład pt. Na szlaku konspiracji w Tymbarku w latach 1939-1945,
• dr Dawid Golik (IPN Kraków) wykład pt. Ogniwa niemieckiego aparatu represji w Tymbarku i okolicach w latach 1939-1945,
• Piotr Sadowski wykład pt. Migawki z dwóch kampanii. Działania wojenne w okolicach Tymbarku we wrześniu 1939 i styczniu 1945 roku.

Na koniec głos zabrał jeszcze Wójt Gminy Słopnice – Pan Adam Sołtys, który pogratulował utworzenia ścieżki w Tymbarku i zachęcił także do wędrowania pierwszą tego typu ścieżką, która powstała w Słopnicach. Zarówno Słopnicka jak i Tymbarska ścieżka jest zobrazowaniem działań zbrojnych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę ścieżki i przygotowanie konferencji i zachęcamy mieszkańców i turystów do „maszerowania” jej szlakiem, by poznać nieznane wątki historii naszej małej ojczyzny.

Skip to content