Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2015 cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się aby wspólnie uczestniczyć w ślubowaniu klas pierwszych oraz świętować odzyskanie niepodległości przez nasz kraj.

W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas znakomici Goście:
Dziekan Dekanatu Tymbarskiego – ksiądz Edward Nylec
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Pan Mieczysław Uryga

Pan inspektor Mieczysław Wojtas – reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Limanowej
Pan major Jerzy Trojanowski – reprezentujący Zarząd Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie

Pan podporucznik Jan Rosiek – reprezentujący 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
Pan sierżant Grzegorz Opiela – reprezentujący Komisariat Policji w Zawadce
Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Kokoszka
Przedstawiciele Towarzystwa Historycznego Oddział w Limanowej:
Pani Magdalena Dyląg – Prezes
Pan Daniel Budacz – Wiceprezes
Pan starszy sierżant Ireneusz Piszczek
Pan Arkadiusz Urbaniec
Pan Robert Nowak – Komendant Jednostki Społeczno- Wychowawczej „Strzelec” w Tymbarku.

Najpierw nastąpiło przekazanie sztandaru, następnie uczniowie klas pierwszych składali uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Podniosłe to , i piękne wydarzenie: wszyscy w skupieniu, świadomi powagi chwili, powtarzali za Panią Dyrektor słowa ślubowania.
Kolejny punkt programu to przedstawienie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego oraz równocześnie wyrazy podziękowania i uznania dla ustępujących z tej funkcji uczniów.

W trakcie akademii szkole został przyznany po raz drugi Certyfikat “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Niech żyje Polska niepodległa – taki cytat zamieszczony był na jednym z elementów dekoracji i w tym duchu część artystyczną poprowadziła klasa Ia wraz z zespołem muzycznym. Słowa wierszy przeplatały się ze słowami piosenek, tych starszych, już dobrze znanych i tych nowszych; narrator krok po kroku prowadził nas po kartach historii. Pojawił się i sam Piłsudski : odczytał fragment swojego przemówienia skierowanego do żołnierzy. Występ co rusz przerywany był oklaskami, co dla organizatorów było bardzo budujące. I tak oto w naszej szkole w przeddzień wielkiego święta została „wyśpiewana, wygrana i wypowiedziana” NIEPODLEGŁOŚĆ.

Skip to content